Illustrateur : Takuma Ebisu

 PyroblastCartes Promo – WPN  8.00€IndisponibleInexistant
 Ice OutCartes Promo – WPN  3.00€   Inexistant